תקנון אתר

ברוכים הבאים לתקנון האתר של האגודה

כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון, בטרם שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע משימוש באתר.

 

תנאים כללים

1. אתר האינטרנט שכתובתו giving4.cancer.org.il, הינו בבעלותה של האגודה למלחמה בסרטן, מספר אגודה 580030039 (להלן – “האגודה” ו-“האתר”), ומופעל ומנוהל על-ידה.
2. התקנון הנו הסכם משפטי מחייב, בין האגודה לבין כל משתמש באתר (להלן –“אתה” או “משתמש”).
3. כל צפייה, גלישה, רכישה, תרומה, או שימוש אחר באתר, כפופים לתקנון זה, ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בו, במלואם.
4. אנא קרא את תנאי התקנון בעיון, בטרם כל שימוש באתר, ואם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.
5. בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר, על כל תנאיהם.
6. בתקנון זה, המונח “שימוש” או “שימוש באתר”, מוגדר כך: כל גלישה או צפייה באתר, ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים באתר, או שמקושרים לאתר (לרבות בתכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), לרבות פניה והשארת פרטי קשר, מסירת מידע, ביצוע רכישה או תרומה, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולארי).
7. התקנון מופנה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
8. כל שימוש באתר, מותנה בהסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה וכפוף לה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של האתר באמצעות קישור זה.
9. התקנון המעודכן מפורסם באתר. האגודה תעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי האגודה בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
10. תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש יוני 2021.

רכישות באתר ותרומות לאגודה

11. ניתן לתרום לאגודה באמצעות עמוד התרומות באתר, במסגרת תרומה חד פעמית, או במסגרת תרומה חודשית במשך מספר חודשים, והכל כפוף למדיניות התרומות של האגודה
12. כמו-כן, ניתן לתרום לאגודה באמצעות רכישת מוצרים באתר, או באמצעות תשלום עבור השתתפות באירועים שונים (להלן – “רכישות”).
13. כל ההכנסות קודש לפעילויות האגודה למלחמה בסרטן למען החולים והמאבק במחלה.
14. רשאים לבצע רכישות באתר, אך ורק מי שמתקיימים בהם, כל התנאים המפורטים להלן:
14.1 משתמש אשר מלאו לו 18 שנים או שהורה או אפוטרופוס אישר לו לבצע רכישה באתר, או תאגיד רשום כדין.
14.2 משתמש בעל כרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה והונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי אשראי המוכרות או בעל גישה לאפליקציות ביט (Bit), פייבוקס (PayBox) או פייפאל (PayPal), העברה בנקאית או באמצעות הדואר (ראה סעיף 19).
14.3 משתמש בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני.
14.4 ליחיד, משתמש בעל תעודת זהות, ולחברה, משתמש בעל מספר חברה.
14.5 משתמש אשר קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.
15. בדף הבית של האתר ו/או בדפי הקטגוריות באתר, מוצגים מוצרים והצעות לרכישה במסגרת האתר. בכל הקלקה על מוצר/תמונת מוצר/הצעה לרכישה, ייפתח דף חדש, שכולל פירוט נתונים אודות הצעת הרכישה והמוצר.
16. במהלך הרכישה תתבקש להזין מספר פרטים אישיים, ובכלל זאת: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה (רשות), מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, ופרטי כרטיס אשראי. הנך מתבקש להזין מידע מדויק בלבד, בהתאם להוראות באתר, ולעדכן את הנתונים ככל שיחול שינוי כלשהו בפרטים אלו.
17. במסגרת הפעילות באתר, ניתן לבחור שם משתמש וסיסמה, ייחודיים, שישמשו לזיהוי בכל רכישה באתר. ההרשמה לאתר הינה אישית. בהתאם, שם המשתמש והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל משתמש באתר מחויב לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, ובאופן מאובטח כנדרש. האגודה לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש ו/או הסיסמה האישית של המשתמשים באתר.
18. הרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. במסגרת השימוש באתר פרטי כרטיס האשראי שיוזנו על ידי הלקוח ישמרו לצורך רכישות עתידיות – לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, האגודה תשמור במאגריה קוד ייחודי (token), בצורה מאובטחת ולפי תקן PCI. כל רוכש, יוכל מעת לעת לפי רצונו להחליף את פרטי כרטיס האשראי שנשמרו ו/או להסירם.
19. ניתן לבצע רכישות באמצעות מנגנונים נוספים אליהם מפנה האתר, לרבות כרטיס אשראי בשיחה טלפונית, אפליקציות ביט (Bit), פייבוקס (PayBox) או פייפאל (PayPal), העברה בנקאית או באמצעות הדואר. ביצוע רכישה באמצעות צד שלישי, כמו אפליקציית פייבוקס (PayBox), ייעשה בכפוף להוראות תקנון הזה ותנאי השימוש של הצד השלישי. האגודה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שייגרם לרוכש כתוצאה משירותים של צד שלישי.
20. חלק מהמוצרים ניתן יהיה לאסוף ממשרדי האגודה ברח’ רביבים 7 בגבעתיים (להלן – “משרדי האגודה”). איסוף מוצרים ממשרדי האגודה יתבצע בתיאום מראש בשעות פעילות המשרד בלבד. לא ניתן לאסוף מוצרים שלא בשעות הפעילות.

אישור הזמנה, אספקה בישראל ואיסוף המוצר

21. בטרם כל רכישה, יש לשוב ולעיין בתקנון היטב.
22. בטרם כל רכישה, יש לאשר את פרטי העסקה המבוקשת (להלן – “ביצוע הזמנה”).
23. לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של רוכש המוצר הודעת אישור עסקה (להלן – “אישור העסקה”).
24. בחלק מהמקרים, תינתן לרוכש האפשרות לקבל את המוצר לביתו, באמצעות חברת שליחויות, ובכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר.
25. במקרים בהם יגבו דמי משלוח, הם יתבצעו באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות המנגנונים הנוספים (אפליקציות ביט (Bit), פייבוקס (PayBox) או פייפאל (PayPal), העברה בנקאית או באמצעות הדואר) ויצטרפו לתשלום עבור המוצרים.
26. במקרה שבו מוצר אזל מהמלאי, האגודה תודיע לרוכש בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים, כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי לביטול העסקה. במקרה ומדובר במארז משלוחי מנות, האגודה רשאית להחליף את אחד ממרכיבי המארז עם רכיב שווה ערך חלופי.
27. במקרה של גניבה או אובדן בלתי צפוי של המוצר, ייתכן שמועד אספקת המוצר יתאחר. במקרים אלו, הודעה מתאימה תישלח לרוכש.
28. האגודה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שנמסרו על ידי המשתמש באתר בעת ביצוע ההזמנה ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האגודה לרבות שביתות, השבתות וכו’.
29. איסוף וקבלת המוצר, מותנה בהצגת אישור ההזמנה ותעודה מזהה, וכן בחתימה על טופס אישור קבלת המוצר.
30. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אסמכתא נוספת לזיהוי, ככל שיהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהסבר ו/או פירוט נוסף.

שירותים ומוצרים

31. רכישה של שירותים המוצעים באתר ו/או ה/שימוש בהם, ייעשה בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש של ספק השירותים.
32. הפרטים המופיעים על המוצרים נמסרו על ידי ספקי ו/או יבואני המוצר ובאחריותם.
33. על הרוכש לקרוא היטב את המופיע על גבי המוצרים בטרם השימוש ולוודא כי השימוש במוצרים מתאים לו ו/או לצד שלישי, לרבות מבחינה בריאותית, אלרגית, בטיחותית וכדומה.
34. על התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

מחירים

35. מחיר המוצר המחייב, הינו מחיר המוצר העדכני, נכון למועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתר.
36. האגודה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
37. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ), אלא אם צוין במפורש אחרת.

38. ניתן לבטל רכישת מוצרים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:
39. בכל מקרה, לא ניתן לבטל רכישה של מוצרי מזון (לרבות מארזים), פרחים, טובין פסידים אחרים ו/או הזמנות שיוצרו במיוחד עבור המשתמש על פי דרישותו או מידות מיוחדות.
40. הרוכש מסר הודעת ביטול, בדוא”ל, לאגודה, לכתובת: giving4@cancer.org.il, או באמצעות העמוד “צור קשר”, או בדואר רשום לכתובת: רביבים 7 גבעתיים 5348505 או בטלפון: 03-5721639 (להלן – “הודעת ביטול”).
41. הודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הרכישה (או קבלת הודעת האישור אודות הרכישה – המאוחר מביניהם), ובמקרה של אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק, עד ארבעה חודשים.
42. בכל מקרה, לא ניתן לבטל תשלום בגין השתתפות באירוע, במהלך 7 ימי עסקים בטרם האירוע (גם אם טרם חלפו 14 יום ממועד הרכישה).
43. לבירורים פרטניים אודות ביטולי רכישות, ניתן לפנות לאגודה, לפי פרטי ההתקשרות בתקנון זה.
44. במקרה שהרוכש יבטל רכישה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע, האגודה לא תגבה מהרוכש תשלום נוסף כלשהו, ותשיב לו את כל התשלומים ששילם במסגרת הרכישה בתוך 14 (ארבע עשרה) ימים מיום קבלת הודעת הביטול – והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הרוכש ישיב את המוצר לאגודה, במקום שבו נמסר לו, ובתיאום עם האגודה.
45. במקרה שהרוכש יבטל רכישה מטעמים אחרים (שאינם הטעמים המפורטים לעיל), האגודה תחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין שניהם – ולמעט חיובים אלו, תשיב לרוכש בתוך 14 (ארבע עשרה) ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את התשלום ששילם, ותבטל את חיוביו הנוספים של הרוכש בשל העסקה, ככל שקיימים כאלו. הרוכש ישיב את המוצר לאגודה במשרדיה, לפי הכתובת המופיעה בתחתית תקנון זה.
46. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במלואה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזאת, האגודה תשיב את התשלום ששולם, ככל ששולם, בתוך 7 ימים.
47. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרים בהם מוצעים לרכישה שירותים, לרבות, השתתפות באירועים, בשיתוף פעולה עם גורם צד שלישי, ביטול העסקה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וגם למדיניות הביטולים של הגורם הצד השלישי.
48. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש בטלפון ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

כללי התנהגות באתר

49. האגודה רשאית לבטל רכישה במלואה ו/או כל חלק ממנה ו/או לאסור על משתמש את המשך השימוש באתר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי – בכל מקרה שבו המשתמש באתר ביצע אחת או יותר, מהפעולות האסורות המפורטות בסעיף זה, להלן:
49.1 התחזות, מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בכל שלב משלבי העסקה – לרבות אך לא רק, בשלב ההרשמה ו/או בשלב הרכישה ו/או בשלב ההזדהות ו/או האיסוף וקבלה.
49.2 אי-עמידה ו/או ביטול ו/או פיגור באיזה מהתשלומים (כולם או חלקם) שהרוכש התחייב לשלם ו/או שילם בפועל במסגרת הרכישה.
49.3 שימוש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.
49.4 שימוש מסחרי באתר ו/או ניצול הפלטפורמה של האתר, באופן כלשהו לטובת שימוש מסחרי.
49.5 איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.
49.6 פעולות שמטרתן פגיעה בפרטיות ו/או גניבת סיסמאות או שמות משתמש, של משתמשים אחרים באתר.
49.7 העתקה ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או העברה (לרבות באמצעות צד שלישי) של כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל קניין רוחני אחר שמוצג או כלול באתר (ולרבות אך לא רק: תמונות ו/או כל מידע אודות המוצר ו/או כל מידע שמפורסם באתר).
49.8 פעולות שמטרתן פגיעה באתר ו/או באגודה ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו.
49.9 כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת (לרבות תוכנות עוינות כדוגמת ואנדלים, ישומים מזיקים (Malicious Applications), סוסים טרויאניים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי האגודה, ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.
49.10 כל פעולה שמטרתה הפעלת או מתן אפשרות להפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, יצירת ו/או שימוש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר או שהוצגו בו.
49.11 הצגת האתר ב-“מסגרת” (Frame), סמויה או גלויה.
49.12 יצירת קישור לאתר (לרבות כל עמוד ו/או רכיב באתר), מאתרים המכילים תכנים המנוגדים לחוק ו/או אתרים פוגעניים ו/או אתרים המכילים תוכן פורנוגראפי.
49.13 הפרת כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.
49.14 הפרת תקנון זה.
כל הפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל, הינן פעולות אסורות, שביצוע כל אחת ואחת מהן, מהווה הפרה של תקנון זה.
50. האגודה רשאית שלא להכיר, בכל פעולה, זכות או הטבה, של כל משתמש, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, או שנהג בחוסר תום לב.
51. האגודה רשאית לבטל כל רכישה, שבדיעבד התברר כי נפלה לגביה טעות מהותית, ו/או הוצג לגביה ו/או לגבי המוצר הנרכש, נתון שמטעה באופן מהותי, בדף המוצר ו/או במסגרת כל דף אינטרנט אחר באתר.
52. האגודה רשאית להעביר כל פרט אודות כל משתמש באתר, לכל צד שלישי, במקרה שהמשתמש באתר הפר כנגדו אחת מהוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה.
53. האגודה תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה – ובכלל זאת, בין היתר, האגודה תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.

דיוור ישיר ודברי פרסומת

54. הנך מסכים ומאשר כי האגודה (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או בקשות לתרומה ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת.
55. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.

קניין רוחני

56. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שקשורות או כלולות באתר ו/או באיזה מהדפים באתר (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, שמות האתר, שמות המתחם (Domain) של האתר, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או שקשורים באתר) הינם קניינה ובבעלותה הבלעדית והמלאה של האגודה, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, ללא הסכמתה של האגודה, בכתב ומראש
57. אין להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, למכור, להפיץ, להעביר, או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בקשר לאיזה מהחומרים האמורים ו/או כל עניין אחר הקשור באופן כלשהו לאתר, בטרם קבלת הסכמתה המפורשת של האגודה בכתב, מראש.

אבטחת מידע

58. האגודה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של האגודה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. האגודה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידך באתר. האגודה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
59. כמו כן, האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
60. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתר, השימוש באתר והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתר הנם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

הגבלת אחריות

61. האגודה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר תשובש או תופסק, בכל עת, מטעמים שונים.
62. האגודה אינה נושאת באחריות בקשר לטיב המוצרים המוצעים לרכישה באתר, או בקשר לטיב ו/או קיום הפעילויות שמוצעות באתר – והרוכשים מסכימים ומודעים לכך, שכל טענה בהקשרים אלו, יש להפנות ליצרני ו/או יבואני המוצרים, ו/או למארגני האירועים, בהתאמה, וכאמור, האגודה אינה נושאת באחריות כלשהי בהקשרים אלו, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
63. מבלי לגרוע מהאמור, האגודה אינה נושאת באחריות כלשהי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן ו/או המארגן שלהם סיפק אותם לאגודה או ישירות לרוכש, לרבות פגמים במוצרים, תגובות או תופעות הקשורות למוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
64. כמו כן, האגודה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
65. אתה מצהיר ומסכים לכך, שייתכן ובמהלך השימוש באתר ייגרם לך נזק ו/או הפסד כתוצאה מסיכונים מערכתיים, הפרעות, תקלות, שיבושים, עיכובים, ירידה באיכות ו/או ירידה בטיב, פגיעה במהירות השירות ו/או באופן השירות, אובדן תקשורת, אובדן מידע, פגיעה ברצף הפעילות באתר, גניבת מידע מהאתר, חשיפת מידע הנמצא באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם האגודה או מי מטעמה – ולרבות על-ידי צדדים שלישיים ו/או בכל דרך אחרת. האגודה לא תפצה ו/או תשפה אותך בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרם, כתוצאה מסיכונים אלו.
65.
66. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים או שינויים בינן ובין המוצרים שיסופקו בפועל.
67. המידע, התכנים והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין האגודה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

שונות

68. הדין החל על האתר ועל כל עניין הקשור בו (לרבות תנאי תקנון זה, פרשנותם ואכיפתם), ובכל מקרה של סכסוך בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד (ולא כל דין אחר).
69. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת, הליך, או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו, בישראל (ולא לכל ערכאה אחרת).
70. אתה מתחייב לשפות את האגודה, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כתוצאה מהפרתך את תנאי התקנון, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרתך את תנאי התקנון.
71. האגודה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.
72. ידוע לך כי ייתכן שנפלו טעויות באתר, ובכל עניין המפורסם באתר או בקשר לאתר, וכי האגודה שומרת על זכותה לתקן טעויות אלו, ולא תהיה לך כל תביעה או טענה כנגד האגודה בעניין זה.

יצירת קשר

73. אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה ו/או הודעה בעל-פה ו/או בכתב, מהאגודה ו/או מגורמים הקשורים לאתר, ולרבות כל “הודעה בכתב” לפי כל דין, קבלות, חשבוניות, וכל מסמך אחר, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידך במסגרת הפעילות באתר, או באמצעות יתר פרטי הקשר שיוזנו לאתר.
74. בכל שאלה בקשר לתקנון זה, או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן ליצור קשר עמנו, במייל: giving4@cancer.org.il בכתובת: רביבים 7 גבעתיים, או בטלפון: 03-5721639, בימים א’-ה’, בין השעות 09:00 – 16:00.