רישום בספר החיים

רישום בספר החיים

רישום ב

רישום ב"ספר החיים"

התרומה לאגודה למלחמה בסרטן מהווה הוצאה מוכרת בישראל לפני תקנה מס. 46א' לפקודת מס הכנסה (התרומה מזוכה ב- 35% החזר…

3,60015,000